Privacy

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij popkoor Girls & Company. Alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek zullen wij uw gegevens gebruiken. Girls & Company vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en wil er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan aangewezen leden van Girls & Company. De gegevensverwerking bij de vereniging is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Als u het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Girls & Company slaat de gegevens die u via de website met ons deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via de secretaris. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

DSCF4853